הברית-החדשה-01

הברית החדשה להאזנה

 

הבשורה על-פי מרקוס

הבשורה על-פי מתי

הבשורה על-פי יוחנן

הבשורה על-פי לוקס

האגרת אל הרומים

מעשי השליחים

האגרת השניה אל הקורינתים

האגרת הראשונה אל הקורינתים

האגרת אל האֶפֶסִים

האגרת אל הגלטים

האגרת אל הקולוסים

האגרת אל הפיליפים

האגרת השניה אל התסלוניקים

האגרת הראשונה אל התסלוניקים

האגרת השניה אל טימותיאוס

האגרת הראשונה אל טימותיאוס

האגרת אל פילמון

האגרת אל טיטוס

אגרת יעקב

האגרת אל העברים

איגרת פטרוס השניה

איגרת פטרוס הראשונה

איגרת יוחנן השניה

איגרת יוחנן הראשונה

איגרת יהודה

איגרת יוחנן השלישית

ההתגלות (חזון יוחנן)

כל הזכויות לקבצי השמע שייכים למעוז ישראל בע"מ

הברית החדשה להאזנה - הברית החדשה