פרופ’ מרדכי בּוּבֶּר

“היום יותר מתמיד אני משוכנע בכך שמקום גדול שייך לישוע בהיסטוריה ובאמונה של עם ישראל.”

פרופ' מרדכי בּוּבֶּר - הברית החדשה